lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 48 วัน แล้ว

โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี

โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี
โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 1โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 2โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 3โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 4โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 5โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 6โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 7โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 8โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 9โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 10โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 11โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 12โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 13โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 14โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 15โดรน ติดกล้อง ความชัดสูง q303 with display (พร้อมจอ) ที่เจ๋งสุดๆ คือ ลอคความสูงได้เเบบอิสระ เพราะมีปุ่มเเยก ให้สั่งการได้เอง มี gimbal ช่วยให้กล้องนิ่ง ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้ในอนาคต ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน ชัดมาก พร้อมจอแสดงภาพ realtime สุดยอดโดรนแห่งปี thumbnail 16
หมวดหมู่ โดรนติดกล้อง
ราคาปกติ 12,590.00 บาท
ลดเหลือ 7,590.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
  • Q303 Drone ติดกล้อง 2 MP FPV WIFI ถ่ายทอดสดส่งภาพ REAL TIME เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน APP
  • มีระบบ Head less mode
  • ควบคุมการบันทึกภาพ ถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอได้จากรีโมท
  • มี Gimbal One axis อุปกรณ์ป้องกันกล้องสั้นไหว ช่วยให้กล้องอยู่นิ่งแม้โดรนจะสั้นไหวขณะบิน
  • มีการทรงตัวที่นิ่ง และสเถียร ด้วยระบบควบคุมการทรงตัว Gyro 6 axis
  • มี มอก.รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

WLtoys Q303B HD Camera 2MP WIFI + One Axis Gimbal
Drone คอปเตอร์ 4 แกน ไซส์ใหญ่ขนาด 50 cm มาพร้อมกับ กล้อง FPV WIFI ใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ WIFI ผ่าน APP (ดาวน์โหลดฟรี) ตัวกล้องจะส่งภาพถ่ายทอดสดมายังโทรศัพท์มือถือ มาพร้อมกับ กิมบอล 1 แกน Gimbal one Axis เป็นอุปกรณ์ป้องกันกล้องสั้นไหว ช่วยในการบันทึกภาพกลางอากาศ โดย Gimbal จะทำให้กล้องอยู่นิ่งแม้โดรนจะสั้นไปมาขณะบิน ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและสบายตา มีอุปกรณ์มาพร้อมเพื่อตอบสนองและรองรับการถ่ายภาพมุมสูง Q303 มีระบบควบคุมการบินด้วยไจไร 6 แกน ในชุดพร้อมบิน ล่นได้ทั้ง indoor และ outdoor วงจรมีระบบปรับโหมดการบิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงขั้น ADVANCE บินตีลังการ 3D LOOP ROLL ได้แข็งแรงทนทาน

คุณสมบัติเด่น

- Q303 Drone ติดกล้อง 2 MP FPV WIFI ถ่ายทอดสดส่งภาพ REAL TIME เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน APP

- แบบวิทยุควบคุมสัญญาณ 2.4 Ghz Hi-End ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นรบกวน และเล่นได้หลายลำพร้อมๆ กัน

- มีระบบ Head less mode ระบบป้องกันการกลับทิศของ Drone ผู้เล่นจะไม่หลงทิศเมื่อ Drone บินหันหน้าเข้าหาผู้เล่น

- ควบคุมการบันทึกภาพ ถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอได้จากรีโมท

- มี Gimbal One axis อุปกรณ์ป้องกันกล้องสั้นไหว ช่วยให้กล้องอยู่นิ่งแม้โดรนจะสั้นไหวขณะบิน

- มีการทรงตัวที่นิ่ง และสเถียร ด้วยระบบควบคุมการทรงตัว Gyro 6 axis

- รองรับงานการถ่ายภาพมุมสูง การถ่ายภาพทางอากาศ

Description:

Brand Name:WLtoys
Model: Q303B
Color: Black
Frequency: 2.4G
Channel: 4CH
Gyro: 6 axis
Camera: 2MP(Photo 1280*720p, video 1600*1200p)
Flight Duration: 9 Minutes
Remote Control Distance: 150 meters
Recharging Time: 150mins
Battery For Quadcopter: 7.4V 1500mAh 20C (included)
Battery For Transmiter: 4 x AA Battery (not included)
Product size: 51 x 51 x 17cm
Color box size:59.5 x 7 x 34.2 cm
Function:ascend/descend/forward/backward/side flying/360°rolling action/hover/3D/LED/camera/CF mode/One key return

Features:
One Aixs gimbal and 2.0MP camera FPV wifi can help you take high quality pictures.
With Headless Mode/ no need to adjust the position of aircraft before flying
One key to return function makes it easily to find the way home
Transmitter has 4 mode, can exchange freely
Support camera/ missile launcher,water connon/ hook&basket and bubble blower
With the fixed-height mode,can stand in a high pressure
Suspension components can effectively reduce body vibration on the camera
Plug-in battery, with dual protection
With 2.4G Transmiter/ Easy Adjust Frequency
Full Scale Remote Control with built-in 6 axis gyro system
With LED light, possible for night fly
2.0MP HD camera
3D Mode

 

 

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

หากลูกค้าชำระเงินเสร็จเรียบร้อย สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ทีมงานเช็คที่LINE ด้านล่างนี้ หาก ตรวจสอบว่าถูกต้องสินค้าจะถูกส่งในวันนั้นหรือ วันรุ่งขึ้นของ เวลาราชการ 

ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม44,419 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด27,398 ครั้ง
เปิดร้าน14 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท3 ก.ค. 2561

โดรนติดกล้อง

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านโดรน ขายโดรน โดรนติดกล้อง ของเล่นเด็ก รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ โดรนยี่ห้อไหนดี โดรนจิ๋วติดกล้อง โดรนบินได้นาน โดรนราคาถูกและดี โดรนgpsราคาถูก ร้านขายโดรนกรุงเทพ สอบถามที่ line : jobconscious
ร้านโดรน ขายโดรน โดรนติดกล้อง ของเล่นเด็ก รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ โดรนยี่ห้อไหนดี โดรนจิ๋วติดกล้อง โดรนบินได้นาน โดรนราคาถูกและดี โดรนgpsราคาถูก ร้านขายโดรนกรุงเทพ สอบถามที่ line : jobconscious
โดรน ขายโดรน โดรนติดกล้อง ของเล่นเด็ก รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ โดรนยี่ห้อไหนดี โดรนจิ๋วติดกล้อง โดรนบินได้นาน โดรนราคาถูกและดี โดรนgpsราคาถูก ร้านขายโดรนกรุงเทพ สอบถามที่ line : jobconscious หากต้องการซ์้อโดรนคุณภาพดี เรามีมาให้ท่านเลือกซ์้อมากมายหลายยี่ห้อ พร้อมทั้งการสอนพื้นฐานการบินอีก
เบอร์โทร : 0851912817
อีเมล : job1491001630@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก